• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Ngữ pháp
  • Bí quyết thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc trong một nốt nhạc!!!

Bí quyết thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc trong một nốt nhạc!!!

Việc học thuộc bảng động từ bất quy tắc (Irregular verbs) thật sự là một nỗi sợ hãi đối với nhiều người. Quá ư là khô khan! Do đó, bài viết này đưa ra một số bí quyết giúp bạn ghi nhớ nhanh nhất những động từ bất quy tắc hay được sử dụng.

Động từ bất quy tắc (Irregular verbs) là một phần thiết yếu được sử dụng rất nhiều, do đó yêu cầu bạn phải ghi nhớ để làm chủ được tiếng Anh của mình. Chỉ có một cách duy nhất là: Học thuộc lòng!!! Nhưng có gần 620 động từ bất quy tắc cơ mà! OMG!!!!! Okay, don't worry, bài viết này sẽ chỉ ra 7 bí quyết và một số mẹo nhỏ giúp bạn có thể ghi nhớ nhanh nhất những động từ bất quy tắc thông dụng.

Bảng động từ bất quy tắc có 3 cột: V1 (ĐT nguyên thể), V2 (ĐT dạng quá khứ), V3 (ĐT dạng quá khứ phân từ).

Trong bài viết sẽ chỉ đưa ra một số ví dụ. Các bạn có thể xem bảng full động từ bất quy tắc trong tiếng Anh tại đây:

http://dongtubatquytac.com/bang-dong-tu-bat-quy-tac-trong-tieng-anh-day-du-nhat-a28.html

1. Động từ có V1 tận cùng là "eed" thì V2, V3 là "ed".

Ví dụ:

feed (V1) --> fed (V2) --> fed (V3) : nuôi dạy

overfeed (V1) --> overfed (V2) --> overfed (V3) : cho ăn quá

bleed (V1) --> bled (V2) --> bled (V3) : (làm) chảy máu

breed (V1) --> bred (V2) --> bred (V3) : sinh, nuôi dạy

 

2. Động từ có V1 tận cùng là "ay" thì V2, V3 là "aid".

Ví dụ:

say (V1) --> said (V2) --> said (V3) : nói

lay (V1) --> laid (V2) --> laid (V3) : đặt, để

inay (V1) --> inlaid (V2) --> inlaid (V3) : cẩn, khảm

mislay (V1) --> mislaid (V2) --> mislaid (V3) : để thất lạc

waylay (V1) --> waylaid (V2) --> waylaid (V3) : rình rập, ngóng chờ

 

3. Động từ có V1 tận cùng là "d" thì V2, V3 là "t".

Ví dụ:

bend (V1) --> bent (V2) --> bent (V3) : uốn cong

send (V1) --> sent (V2) --> sent (V3) : gửi

spend (V1) --> spent (V2) --> spent (V3) : dành, sử dụng

grid (V1) --> grit (V2) --> grit (V3) : đeo vào

 

4. Động từ có V1 tận cùng là "ow" thì V2 là "ew", V3 là "own".

Ví dụ:

blow (V1) --> blew (V2) --> blown (V3) : thổi

crow (V1) --> crew (V2) --> crown (V3) : (gà) gáy

grow (V1) --> grew (V2) --> grown (V3) : mọc, trồng

know (V1)  --> knew (V2) --> known (V3) : biết

foreknow (V1) --> foreknew (V2) --> foreknown (V3) : biết trước

throw (V1) --> threw (V2) --> thrown (V3) : liệng, ném, quăng

 

5. Động từ có V1 tận cùng là "ear" thì V2 là "ore", V3 là "orn" (trừ động từ "hear" ngoại lệ).

Ví dụ:

tear (V1) --> tore (V2) --> torn (V3) : xé rách

bear (V1) --> bore (V2) --> born (V3) :sinh ra

swear (V1) --> swore (V2) --> sworn (V3) : thề thốt

 

6. Động từ có V1 có nguyên âm "i" thì V2 là "a", V3 là "u".

Ví dụ:

begin (V1) --> began (V2) --> begun (V3) : bắt đầu

drink (V1) --> drank (V2) --> drunk (V3) : uống

ring (V1) --> rang (V2) --> rung (V3) : rung (chuông)

 

7. Động từ có V1 tận cùng là "m" hoặc "n" thì V2 và V3 thêm "t".

Ví dụ:

dream (V1) --> dreamt (V2) --> dreamt (v3) : mơ, mơ mộng

burn (V1) --> burnt (V2) --> burnt (V3) : đốt cháy

learn (V1) --> learnt (V2) --> learnt (V3) : học

lean (V1) --> leant (V2) --> leant (V3) : dựa vào

 

Ngoài ra chúng ta còn có thể nhóm các động từ bất quy tắc lại cho dễ nhớ dựa trên những đặc điểm chung. Ví dụ:

- Nhóm những động từ không thay đổi. Nghĩa là V1 = V2 = V3

     cost - cost - cost

     hit- hit - hit

     cut - cut - cut

     hurt - hurt - hurt

- Nhóm những động từ chỉ thay đổi V2 và V3, nhưng V2 = V3

     tell - told - told

     think - thought - thought

     build - built - built

- Nhóm những động từ thay đổi từ V1 sang V2, nhưng V3 = V1.

     run - ran - run

     come - came - come

     become - became - become

Phù, vậy là việc học thuộc lòng động từ bất quy tắc đã trở nên dễ dàng hơn rồi đúng không nào? Hãy ghi nhớ 7 bí quyết và những mẹo nhỏ ở trên để "giải quyết" ĐT bất quy tắc trong vòng một nốt nhạc các bạn nhé!

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn