Danh mục:

Luyện thi

 ( 1 bài viết )

Top 20 thành ngữ thông dụng trong bài thi Ielts speaking

Một trong những yếu tố để phân biệt giữa người bản xứ với những người học tiếng Anh đó là việc sử dụng các câu thành ngữ (idioms) một cách chính xác. Do vậy, trong giao tiếp, người bản xứ đánh giá kiến thức tiếng Anh của bạn có phong phú hay không thông qua khả năng vận dụng thành ngữ của bạn.

Xem chi tiết