• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Ngữ pháp
  • Những cụm từ rắc rối nhất trong tiếng Anh giao tiếp

Những cụm từ rắc rối nhất trong tiếng Anh giao tiếp

Trong từ “Company” thì ai cũng biết đó là “công ty”. Nhưng xem phim thấy 2 người trong xe hơi nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói “We’re got company” thì bạn sẽ hiểu như thế nào?

Ở đây “company” nghĩa là “cái đuôi” – Chúng ta có cái đuôi bám theo.

Một nghĩa khác của “company” là “bạn bè”.

Ex: “We’re are judged by the company we keep” – “Người ta sẽ xét đoán bạn qua bạn bè mà bạn đang giao du”.

Thế mới có cách chơi chữ độc đáo với từ “company”.

- “Good” từ này đơn giản ai cũng biết. Nhưng gặp câu sau thì phải dè chừng “I’m moving to Europe for good”. Vì “for good” là thành ngữ “mãi mãi, đi luôn”. Hay từ “good” trong câu sau chỉ tương đương như “very”: “I’ll do it when I’m good and ready”. trung tâm tiếng anh

Cụm từ “as good as” tưởng đâu là so sánh bằng, nhưng thật ra chúng mang nghĩa “gần như, hầu như” trong câu sau: “The US$2,000 motorbike is as good as new”.

- “Rather” và “fairly” đều dịch là “khá” nhưng ý nghĩa lại rất khác nhau.

Ex: + “We’re having rather cold weather for October.” – “Tháng mười mà thời tiết như thế này thì hơi lạnh”

+ “rather” mang ý nghĩa chê, thất vọng, trong khi đó “fairly” mang ý nghĩa khen: “Oh, it’s fairly easy” – “Ồ, bài tập này khá dễ”. Sẽ khác với câu “Oh, it’s rather easy” – “Ồ, bài tập này xoàng quá”.

- “Continuous” và “continual” đều có nghĩa là “liên tục”. Nhưng “continual loss of power during the storm” có nghĩa là mất điện liên tục suốt trận bão (có điện rồi lại mất điện), còn “continuous loss of power during the storm” lại là mất điện hẳn suốt trận bão.


học thiết kế website


Bình luận của bạn