• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • các cách nói cám ơn
Thẻ:

các cách nói cám ơn

 ( 1 bài viết )

Trong tiếng Anh, ngoài việc dùng “thanks” hay “thank you” để nói “cảm ơn” mà chúng ta vẫn biết, còn rất nhiều cách nói khác rất thú vị và biểu cảm, các bạn cùng học và áp dụng nhé!


Các cách nói cảm ơn thay cho câu Thank you nhàm chán

Trong tiếng Anh, ngoài việc dùng “thanks” hay “thank you” để nói “cảm ơn” mà chúng ta vẫn biết, còn rất nhiều cách nói khác rất thú vị và biểu cảm, các bạn cùng học và áp dụng nhé!

Xem chi tiết