Top 20 thành ngữ thông dụng trong bài thi Ielts speaking

Một trong những yếu tố để phân biệt giữa người bản xứ với những người học tiếng Anh đó là việc sử dụng các câu thành ngữ (idioms) một cách chính xác. Do vậy, trong giao tiếp, người bản xứ đánh giá kiến thức tiếng Anh của bạn có phong phú hay không thông qua khả năng vận dụng thành ngữ của bạn.

Sử dụng thành thạo các thành ngữ sẽ giúp bạn được giám khảo đánh giá cao trong bài thi IELTS. Đây cũng là một tiêu chí giúp bạn đạt mục tiêu IELTS 7.0.

 

Sau đây là một số thành ngữ bạn có thể mang vào hành trình chinh phục mục tiêu IELTS 7.0+ của mình.

1. as easy as pie: rất dễ, dễ như ăn bánh

Ex: He said it is a difficult problem, but I don't agree. It seems as easy as pie to me!

(Anh ta nói đó là vấn đề khó, nhưng tôi không đồng ý. Nó dễ như ăn bánh với tôi.)

2. be sick and tired of: tôi ghét (tôi không chịu được)

Ex: I'm sick and tired of doing nothing but work. Let's go out tonight and have fun.

(Tôi ghét khi làm việc suốt. Tối nay đi chơi tìm niềm vui nào.)

3. bend over backwards: rất cố gắng (có khi quá sức)

Ex: He bent over backwards to please his new wife, but she never seemed satisfied.

(Anh ta có gắng hết sức để chiều cô vợ mới nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy hài lòng.)

4. sleep on it: suy nghĩ (trước khi quyết định)

Ex: That sounds like a good deal, but I'd like to sleep on it before I give you my final decision.

(Đó có vẻ là 1 đề nghị tốt, nhưng tôi muốn suy nghĩ trước khi có quyết định cuối cùng )

5. broke: hết tiền

Ex: I have to borrow some money from my Dad. Right now, I'm broke.

(Tôi phải mượn tiền của bố tôi bây giờ. Tôi hết tiền rồi.)

6. change one's mind: đổi ý

Ex: I was planning to work late tonight, but I changed my mind. I'll do extra work on the weekend instead.

(Tôi định tối nay làm trễ nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ làm bù vào cuối tuần.)

7. Cut it out!: dừng làm việc gì xấu

Ex: That noise is really annoying. Cut it out!

(Tiếng ồn đó khó chịu quá. Dừng nó lại!)

8. drop someone a line: gửi 1 lá thư hay email cho ai đó

Ex: It was good to meet you. Drop me a line when you have time.

(Thật vui khi gặp bạn. Gửi thư hay mail cho tôi khi bạn có thời gian nhé!)

9. figure something out: hiểu được vấn đề gì

Ex: I don't understand how to do this problem. Take a look at it. Maybe you can figure it out.

(Tôi không biết giải quyêt vấn đề này. Nhìn thử đi, có khi bạn sẽ hiểu được vấn đề.)

10. fill in for someone: làm dùm ai khi họ vắng mặt

Ex: While I was away from the store, my brother filled in for me.

(Khi tôi không ở cửa hàng, em tôi sẽ làm dùm tôi.)

11. in the red: mất tiền, lỗ

Ex: Business is really going poorly these days. We've been in the red for the past three months.

(Tình hình kinh doanh rất tệ. Chúng ta bị lỗ trong 3 tháng qua.)

12. give someone a hand: giúp

Ex: I want to move this desk. Can you give me a hand?

(Tôi muốn dời cái bàn này. Bạn có thể giúp tôi không?)

13. hit the hay: đi ngủ

Ex: It's after 12 o'clock. I think it's time to hit the hay.

(12 giờ hơn rồi. Tôi nghĩ tới giờ ngủ rồi.)

14. in the black: sinh lời, có lời

Ex: Our business is really improving. We've been in the black all year.

(Công ty thật sự được cải thiện. Chúng ta đang có lời cả năm.)

15. in ages: từ rất lâu

Ex: Have you seen Joe recently? I haven't seen him in ages.

(Dạo này có thấy Joe không ? Tôi không thấy anh ta từ rất lâu rồi.)

16. in the nick of time: xíu nữa, 1 lúc nữa

Ex: I got to the drugstore just in the nick of time. I really need this medicine!

(Chút nữa tôi phải đi tới hiệu thuốc . Tôi thật sự cần thuốc này.)

17. keep one's chin up: dũng cảm và tiếp tục

Ex: I know things have been difficult for you recently, but keep your chin up. It will get better soon.

(Tôi biết những ngày gần đây rất khó khăn cho bạn. Nhưng hãy dũng cảm và tiếp tục. Nó sẽ sớm tốt hơn thôi.)

18. know something like the back of your hand: biết 1 việc gì rất rõ

Ex: If you get lost, just ask me for directions. I know this part of town like the back of my hand.

(Nếu bạn lạc hãy hỏi tôi phương hướng. Tôi biết đường đi thành phố này rõ lắm.)

19. once in a while: đôi khi, lâu lâu

Ex: Have you been to the new movie theater? No, only see movies once in a while.

(Bạn đi rạp phim mới chưa ? Chưa, tôi lâu lâu mới đi coi phim à?)

20. sharp: chính xác thời gian đó

Ex: I'll meet you at 9 o'clock sharp. If you're late, we'll be in trouble!

(Tôi sẽ gặp bạn đúng 9h. Trễ là có chuyện đó!)

Các idioms thường được sử dụng trong những hoàn cảnh mang tính thoải mái, đời sống thường nhật do vậy, bạn không nên sử dụng chúng trong bài thi Writing. Đối với bài nói, tính chất trang trọng và thiên về học thuật sẽ ít hơn so với bài Viết, nên bạn có thể sử dụng idioms để làm tăng tính tự nhiên bài Nói của mình.

Trên thực tế, việc sử dụng thành ngữ ngay kể cả khi không phù hợp với văn cảnh cho lắm là một đặc điểm điển hình của những thí sinh đạt band 7. Nếu bạn sử dụng thành ngữ một cách nhuần nhuyễn, chỉ là có chút không thật sự hoàn hảo, bạn vẫn có thể đạt đến band 8 trong một vài trường hợp. Rất hiếm người có thể thực sự sử dụng idioms một cách chính xác, và những thí sinh này thường ở tầm nhiều khả năng đạt đến band 9.

Chúc bạn có một buổi học Anh ngữ thật vui vẻ. Hãy để dongtubatquytac.com cung cấp cho bạn những bài học tiếng anh bổ ích và hiệu quả nhất!


học thiết kế website


Bình luận của bạn